น้ำตกวังตะไคร้ จังหวัดนครนายก เที่ยวน้ำตกวังตะไคร้

ท่องเที่ยว : น้ำตกวังตะไคร้ จังหวัดนครนายก เที่ยวน้ำตกวังตะไคร้

น้ำตกวังตะไคร้ จังหวัดนครนายก เที่ยวน้ำตกวังตะไคร้

น้ำตกวังตะไคร้ จังหวัดนครนายก เที่ยวน้ำตกวังตะไคร้

น้ำตกวังตะไคร้ จังหวัดนครนายก เที่ยวน้ำตกวังตะไคร้

น้ำตกวังตะไคร้ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อยู่ในความดูเเล ของมูลนิธิจุมภฏ-พันธ์ทิพย์บริพัตร ภายใน ตกแต่งด้วยไม้ดอก ไม้ประดับ นานาพันธุ์ ในเนื้อที่ 1,400 ไร่ มีธารน้ำ ที่ไหลมาจากน้ำตก ซอกซอน ผ่านโขดหินน้อยใหญ่เหมาะแก่การเล่นน้ำ มีที่พัก และที่ตั้งแคมป์ สำหรับนักท่องเที่ยว ในระดับราคาต่างๆ สอบถามรายละเอียด โทร. 245-4934

น้ำตกวังตะไคร้ จังหวัดนครนายก เที่ยวน้ำตกวังตะไคร้

น้ำตกวังตะไคร้ จังหวัดนครนายก เที่ยวน้ำตกวังตะไคร้

น้ำตกวังตะไคร้ จังหวัดนครนายก เที่ยวน้ำตกวังตะไคร้

น้ำตกวังตะไคร้ จังหวัดนครนายก เที่ยวน้ำตกวังตะไคร้

น้ำตกวังตะไคร้ จังหวัดนครนายก เที่ยวน้ำตกวังตะไคร้

 

ท่องเที่ยว : น้ำตกวังตะไคร้ จังหวัดนครนายก เที่ยวน้ำตกวังตะไคร้